Gatuutvecklingsplanen är en vision för hur kommunen kan skapa attraktionskraft och samexistera på de begränsade ytorna i centrum. Gatuutvecklingsplanen ska ta tillvara olika intressen i centrum. Gator, näringslivets intressen och olika trafikslag ska fungera på ett bra sätt tillsammans.

Var med och påverka
Vi vill veta vad du tycker om gatorna i centrala Gävle. Därför har du möjlighet att vara med och lämna synpunkter i kommunens digitala enkät. Klicka här för att komma till vår digitala enkät.