Svenska pensionärer har bland de lägsta pensionerna i Europa. Detta är inte bara ett bottenbetyg; det är ett svek mot generationer som arbetat hårt och troget. Efter ett långt arbetsliv möts många av en pension som knappt räcker till vardagens nödvändigheter. Samtidigt betalar dessa äldre medborgare höga skatter på pengar som redan beskattats en gång. Det är en dubbelbestraffning som underminerar grundprincipen om rättvisa.

Det nuvarande pensionssystemet präglas av komplexitet och orättvisor. Medan vissa pensionärer får bostadsbidrag som en klen tröst, är dessa bidrag inte bara otillräckliga utan också knutna till stränga villkor som många inte uppfyller. Denna paradox – att ge med ena handen och ta med den andra – är både orättvis och ineffektiv.

Vart har då pengarna tagit vägen? Det är en fråga som kräver transparens och ansvar från våra politiker. För trots att vi har ett av världens högsta skattetryck ser vi inte de konkreta resultaten i våra äldres plånböcker. Vart har de summor, som borde säkra en värdig ålderdom, försvunnit?

Vi måste fråga oss om den administrativa kostnaden för vårt pensionssystem är rimlig. Är det byråkrati och ineffektivitet som äter upp pensionsfonderna? Är det dåliga investeringsstrategier eller kanske rentav politisk misskötsel?

Om vi ska rätta till dessa brister krävs det mer än plåster på såren. Det krävs en genomgripande reform av pensionssystemet, där principen om rättvisa står i centrum. Vi behöver en modell som inte bara garanterar att de som arbetat och betalat skatt får tillbaka det de förtjänar, utan också en modell som är hållbar över tid.

Det är dags att våra politiker tar itu med denna brännande fråga med den allvar och respekt den förtjänar. Det handlar inte bara om ekonomi, utan om att visa respekt och värdighet för våra äldre. Låt oss inte glömma att hur vi behandlar våra äldre speglar den moral och de värderingar vårt samhälle står för. Vi har en moralisk och ekonomisk skyldighet att se till att våra pensionärer kan leva sina år i trygghet och värdighet.

Det är dags för en pensionsreform som återspeglar det samhälle vi vill vara – rättvist, jämlikt och respektfullt. Låt oss starta den förändringen nu. Vilka partier ställer upp på det?

Joe Formgren
Entreprenör

Artikeln publicerad på uppdrag av https://seniorporten.se
Den digitala mötesplatsen för Sveriges seniorer.