Tomas Persson, grundare och styrelseordförande för HealthTextiles delar med sig av sina insikter om företagets senaste framsteg inom hållbar utveckling. Genom att  HealthTextiles har haft ett hållbarhetsfokus från början i produktutvecklingen har deras patenterade TorTex-tyg en rad miljöfördelar jämfört med alternativen på marknaden.

– Vår ambition har alltid varit att leda vägen mot en mer hållbar textilindustri och med TorTex™ har vi tagit ett gigantiskt kliv i rätt riktning, säger Tomas Persson. Det handlar inte bara om att göra mindre skada på miljön utan även om att aktivt bidra till en bättre värld, säger Tomas.. Tillsammans med Monthly of Sweden lanserar vi t.ex. inom kort en unik serie menstrosor som lovar att förändra kvinnors upplevelse av komfort och hygien under menstruationen.

TorTex™-tyget är en sofistikerad blandning av naturlig cellulosa från industrihampa och bomull, kombinerat med 37.5© polyester. Denna unika kombination har inte bara resulterat i ett material som är naturligt antibakteriellt efter 100 tvättar utan användning av silver, slitstarkt och komfortabelt, utan också ett som har en positiv inverkan på vår planet. Industrihampa, en av huvudingredienserna, är känt för sin förmåga att binda CO2, och när restprodukterna från hampaodlingen används i framställningen av hampabetong, erbjuder detta en dubbel miljövinst i koldioxidlagring.

Hampa kan fånga atmosfäriskt kol dubbelt så effektivt som skogar samtidigt som den ger koldioxidnegativa biomaterial för arkitekter och designers, enligt Cambridge University forskaren Darshil Shah. "En mängd studier uppskattar att hampa är en av de bästa omvandlarna av koldioxid till biomassa," sade Shah, som är seniorforskare vid Centrum för naturlig materialinnovation vid Cambridge.

Enligt Cambridge forskaren Darshil Shah "Det är ännu effektivare än träd." "Industrihampa absorberar mellan 8 till 15 ton koldioxid per hektar odling." "Jämförelsevis fångar skogar vanligtvis 2 till 6 ton koldioxid per hektar per år, beroende på antalet års tillväxt, klimatregionen, trädtypen osv

– Vi ser problemen även med traditionell polyester, som tar hundratals år att brytas ner i naturen. Vårt svar på detta är inte bara TorTex™, utan även ett engagemang för kontinuerlig innovation och förbättring, inklusive licenseringen av 37.5© polyester i vårt TorTex tyg. HealthTextiles har valt att licensiera 37.5© polyester, som erbjuder förbättrad biologisk nedbrytbarhet. Det innebär att 37.5© polyester bryts ned till jord inom årtionden istället för århundraden, vilket är fallet med dagens polyester, säger Tomas.

Hållbar lösning för textilproduktionen globalt

Den potential som TorTex™ representerar är enorm för att erbjuda en mer hållbar lösning för textilproduktionen globalt. Medan HealthTextiles välkomnar och inspireras av andra initiativ, som Ax:son Johnsonfamiljens forskning för få igång odlingen av industrihampa i Sverige – en näringsrik gröda som binder 10-15 gånger mer koldioxid än spannmål - på Torsåkers gård som är Axfoundations centrum för framtidens hållbara livsmedelssystem och att odlare på Gotland ska börja odla industrihampa står det klart att HealthTextiles är i framkant när det gäller hållbar innovation sedan starten redan 2015.

Detta är mer än bara en milstolpe för HealthTextiles; det är ett tecken på en industriell revolution där hållbarhet inte bara är en trend utan en grundsten. Som Tomas Persson själv uttrycker det:

– Vi står inför ett skifte i hur vi ser på produktion och konsumtion. TorTex™ är vårt bidrag till detta skifte, ett bevis på att det är möjligt att vara både innovativ och ansvarsfull.

I takt med att samhällsmedvetenheten om miljöfrågor ökar, kräver konsumenterna alltmer att företagen tar sitt ansvar för planeten. Det är här HealthTextiles och deras innovation TorTex™ kommer in i bilden som en banbrytande lösning. Genom noggranna ester visar de på att det patenterade tyget inte bara står sig starkt i konkurrensen när det gäller kvalitet och hållbarhet, utan också leder vägen mot en grönare framtid med naturligt antibakteriellt efter 100 tvättar jämfört med användning av silver i plagg.

Enligt Svenskt Vatten, används silver i plagg som sportkläder på grund av dess antibakteriella egenskaper. Vad många av oss inte vet är att silver klassificeras som en biocid, det vill säga, en toxin. I det långa loppet kan det silver som finns i vattenkretsen utgöra ett betydande hot mot livet i sedimenten i våra sjöar och hav. Organismer som lever i sedimenten spelar en avgörande roll i de biologiska nätverk som skapats av naturen. Ett stort problem med silver i sportkläder är att silver läcker ut när kläderna tvättas. Det vill säga, silvret "befriar sig", vilket innebär att det hamnar i avloppsvatten och slutligen i vattenkretsen. Företag som marknadsför luktreducerande behandlingar hävdar ibland att ingen läckning sker under tvätt. Svenskt Vatten har dock genomfört tvättar i en laboratoriemiljö och kan visa att läckage sker i alla silverbehandlingar på sportkläder. Mellan 31 och 90 procent, med ett medianvärde på 72 procent, hade silver läckt ut efter tio tvättar."

Innovation och hållbarhet kan gå hand i hand

Med bas i Gävle, Sverige, som en gång var ledande inom textilindustrin med ett av Sveriges första aktiebolag, Gefle Manufaktur AB, som grundades 1849 och lades ner 1960 under textilkrisen i Sverige, har HealthTextiles engagerat sig i hållbarhet från första början 2015 i produktutveckling av TorTex™ tyget. Forskningen och utvecklingen kring TorTex™-tyget representerar inte bara en milstolpe för företaget utan även för industrin i stort. Det är en kraftfull påminnelse om att innovation och hållbarhet kan gå hand i hand och kan skapa produkter som inte bara tjänar våra omedelbara behov utan också skyddar vår planet för framtida generationer.

– Genom att integrera hållbarhetsprinciper i varje steg av vår produktutvecklingsprocess, visar HealthTextiles att det är fullt möjligt att producera högkvalitativa textilier med hållbarhet i fokus. Våra antibakteriella tester av SGS och cytotoxic tester av Hohenstein för TorTex™ är tydliga bevis på detta och ett viktigt verktyg för konsumenter och företag som vill fatta informerade beslut som gynnar både dem och planeten. Vårt TorTex tyg är designat för att vara naturligt antibakteriellt, hållbart, komfortabelt och slitstarkt, vilket säkerställer att våra kunder får produkter av högsta kvalitet utan kompromiss. Vidare är TorTex™ en perfekt mix av naturlig cellulosa fiber (industrihampa och bomull) och 37.5© polyester, vilket ger ett tyg med exceptionella egenskaper.

 TorTex™ tyget bidrar till en både hållbar och cirkulär ekonomi genom användningen av industrihampa. Denna kraftfulla planta inte bara binder CO2 men dess restprodukter kan användas till att skapa hampabetong, en hållbar ersättning för cement som idag står för en betydande del av de globala CO2-utsläppen. Industrihampan bidrar även till biologisk mångfald eftersom bin gillar industrihampan och industrihampa förlänger livet på honungsbin, enligt en ny studie.

Industrihampans frön kan både användas som mat, Urban Deli lanserade nyligen en hampakorv, och till att hjälpa rädda haven från utfiskningen där fisken blir fiskmjöl för fiskodlingar (strömmingen utfiskas i Östersjön, blir till fiskmjöl och sedan fiskmat i fiskodlingarna). Rare Earth Global, odlare av industrihampa för ett utbud av hållbara produkter, har fått £50 000 finansiering från UK Seafood Innovation Fund (SIF) för att utforska hur hampafrön kan integreras i kosten för odlad lax i Skottland.

BMW använder även industrihampa redan i sin elbil i3 och BMW Group säger att de använder också biobaserade plaster och plaster förstärkta med naturliga fibrer såsom hampa, vilket minskar användningen av oljebaserade primärplaster. Målet är att använda termoplaster med i genomsnitt 40 procent återvunnet material år 2030.

– Vår ambition är att leda vägen mot en mer hållbar framtid för textilindustrin. Genom att välkomna initiativ som Axfoundations och odlarna på Gotlands som börjar odla industrihampa igen visar vi att vi är öppna för samarbeten som accelererar vår branschs omställning till hållbarhet."

HealthTextiles och TorTex™-tyget representerar således mer än bara en innovation inom textilindustrin; de är en del av lösningen på vår tids mest brännande miljöutmaningar. Genom att välja TorTex™ bidrar konsumenter, kunder och investerare inte bara till en minskad klimatpåverkan utan också till en hållbar framtid där design och funktion går hand i hand med miljöansvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tomas Persson
Grundare och ägare
HealthTextiles
www.healthtextiles.com
info@healthtextiles.com
+46 (0)727-302081

 

Om HealthTextiles
HealthTextiles är en ledande svensk tillverkare med uppdrag att rädda liv och minska kostnaderna för vårdsektorn genom att utveckla innovativa nya vårduniformer och textilier.
Företaget är även engagerat i att förbättra livskvaliteten för kvinnor genom innovativa produkter som menstrosor genom exklusivt avtal med Monthly of Sweden, marknadsledare inom menskoppar i Sverige. HealthTextiles arbetar nära sina partners och investerare för att driva branschen framåt och skapa positiv förändring.

 

Källor:

Hemp "more effective than trees" at sequestering carbon says Cambridge researcher
https://www.dezeen.com/2021/06/30/carbon-sequestering-hemp-darshil-shah-interview/

Hampa – en näringsrik gröda som binder koldioxid
https://www.axfoundation.se/projekt/hampa

Hemp prolongs the Life of Honey Bees, according to a New Study
https://blog.signature-products.com/hemp-prolongs-life-of-honey-bees/

New plant-based feed ingredient could give Scottish salmon a high time
https://thefishsite.com/articles/new-plant-based-feed-ingredient-could-give-scottish-salmon-a-high-time

Odlare på Gotland ska odla industriell hampa
https://www.ja.se/artikel/2235057/odlare-p-gotland-ska-odla-industriell-hampa.html

BMW I3’S Electric Car Is Made From Hemp Composites
https://thehempville.com/bmw-i3s-electric-car-is-made-from-hemp-composites/

BMW Continues To Pursue Hemp Materials
https://hempgazette.com/news/bmw-vehicles-hemp-hg1519/

Silver Leaching A Report on Silver in Sportswear   
https://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/nyheter/2018/report-silver_leaching_1107b.pdf

Urban Deli är först på jorden att lansera hampakorv The Mighty Merguez
https://www.livetsgoda.se/urban-deli-ar-forst-pa-jorden-att-lansera-hampakorv-the-mighty-merguez/