När pandemin slog till våren 2020 skulle Enava delta på den årliga nationella branschmässan Elmia i Jönköping. Bara några dagar före avresa blev mässan inställd. Även andra planerade marknader, mässor och informationsdagar ställdes in. Pengar som företaget hade investerat för att ge sig ut och träffa potentiella kunder gick förlorade. Försäljningen gick inte som planerat, företaget fick göra neddragningar och ansökte om korttidsarbete för flera medarbetare.

– Tack vare omställningsstödet kunde vi satsa trots allt, och då på digital marknadsföring. Det är nödvändigt för vår överlevnad att kunderna hittar till, känner igen och har förtroende för oss, säger Ulrika Munther, vd för Enava.

Enkelt och säkert är lösningen
Enava är ett innovationsbolag som jobbar med hållbara vatten- och avloppslösningar utanför det kommunala nätet. Företaget siktar på att generera cirka 100 arbetstillfällen under de närmaste åren.

– Sjöar, hav och vattendrag hotas av övergödning, syrebrist och bottendöd. Enava har ett brinnande engagemang för att rädda vårt vatten, berättar Ulrika.

Av de en miljon fastigheter i Sverige som idag har små, enskilda avlopp är en stor andel eftersatt med akut behov av åtgärder. I vissa kommuner saknar så många som 60-70 procent av fastigheterna godkända avlopp, totalt över 300 000 i landet. Åtgärdstakten är låg och enbart cirka en procent av anläggningarna åtgärdas per år.

– Det är ett globalt mål att alla ska ha rent vatten. Det kan man tycka är en självklarhet men så är det inte, inte ens i Sverige. Det är inte acceptabelt att grundvatten, sjöar och vattendrag blir förorenade. Vi vill göra det enkelt och säkert för fastighetsägare att åtgärda sina enskilda avlopp, säger Ulrika.

Enava har tagit fram en metod som ska snabba på processerna genom digitala verktyg och nya affärsmodeller, något som också underlättar för åkeri- och entreprenadbranschen som ska genomföra arbetet.

– Då kan de koncentrera sig på att göra det de är bäst på, det vill säga gräva, medan vi ska vara de som har koll och ser till att ritningar, installationsanvisningar, lagar, regler och lokala bestämmelser följs, avslutar Ulrika.

Fotograf: Nils Petter Nilsson, Ombrello Networks

Källa: https://www.regiongavleborg.se