Niclas Jonsson som är hotellchef, berättade bland annat om hur Scandic har hanterat pandemin och vilken berg och dalbana det varit från första pandemidagen för nästan två år sedan till idag. Vilken hade trott, även i ett värsta scenario, att det skulle hålla i sig i två år, säger Niclas. Däremot är han full av framtidstro och positiv till Gävles utveckling.

Pekka Seitola som var nominerad till Guldklubban 2021 delade med sig av sina erfarenheter i styrelsearbetet och tryckte på några viktiga punkter. Ytterst är det ägarnas vilja som ska styra styrelsen arbete. Finns inte ett formellt ägardirektiv är det något ägarna bör fundera på. Även om det inte finns ett strikt formellt dokument måste ändå styrelsen ha ägarnas intresse för sina ögon i sitt arbete, säger Pekka.

– Nätverksträffar och omvärldsbevakning är också en viktig del i en styrelses ansvar och arbete. StyrelseAkademien kommer även i fortsättningen att arrangera träffar med intressanta föredragshållare och ämnen. Det som är så intressant med den här typen av träffar är att de som presenterar sitt företag och verksamhet gör det med sådan inlevelse och öppenhet. Den möjligheten finns nog knappast att få ta del av någon annan stans, säger Kjell Gunnarsson som är verksamhetsledare på StyrelseAkademien Gävleborg.

– Mycket intressant förmiddag och att få höra Niclas berätta om sin roll och framtidsmöjligheterna med CH, säger Joe Formgren. Sedan var ju Pekka mycket bra med sitt anförande om styrelsearbete och tryckte verkligen på känsliga och viktiga punkter. Vad som skiljer verksamheter åt när man inte "bara" är en duktig entreprenör utan också har ett aktivt styrelsearbete. Hålla rätt fokus och göra rätt saker. Mäta olika nyckeltal som kan variera beroende på branscher samt minimera icke delbar tid var bara några av alla råd som kan låta självklara efterhand. Jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade av ledning och styrning av verksamheter att gå på den här typen av konstruktiva nätverksträffar.

Bli medlem i StyrelseAkademien Gävleborg:
https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/bli-medlem/

  För mer information och kontakt
Kjell Gunnarsson | Verksamhetsledare StyrelseAkademien Gävleborg Komyravägen 1 | 816 31 Ockelbo 076-051 35 81 kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se www.styrelseakademien.se