Fondens medel skall enligt stadgarna främja internationell handel samt gärna stipendiater som tänker innovativt och annorlunda. Har ni planer på att expandera utanför Sveriges gränser? Då är ni välkommen att ansöka om ekonomiskt stöd för er satsning.

Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden
- Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har ett sammanlagt värde på drygt 40 miljoner kronor och är en av regionens större.
- I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
- Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.
- I samarbete med Mellansvenska Handelskammaren verkar fonden inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som instutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.
- Nästa period för ansökningar till den Ahlgrenska Donationsfonden stänger 31 oktober 2021
- Ansökan sker på fondens hemsida www.ahlgrensdonationsfond.se där även fakta om familjen, fonden, dess villkor och stadgar finns.

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se

 

Bildtext: 2019 års stipendiater med dåvarande ordförande Ove Anonsen sittande i mitten.