– Med Gävle-Sandviken Företagarvecka vill vi visa på betydelsen av det lokala näringslivet och erbjuda en vecka som ger företagarnytta. Genom att arrangera veckan tillsammans skapar vi möjligheter för ett ökat samarbete och nätverkande över kommungränserna och ännu bättre förutsättningar för företag att växa och utvecklas, säger Agneta Wenell, enhetschef Näringslivsenheten, Gävle kommun.

Under veckan arrangeras frukostmöten i form av de inarbetade koncepten Näringslivsfrukost i Gävle och Morgonsoffan i Sandviken. Det blir även aktiviteter som föreläsningar, workshop och mingel både i Gävle och Sandviken. Flera aktiviteter kommer dessutom att ske digitalt.

– Gävle-Sandviken är en gemensam tillväxtregion. Företagarveckan är ett paraply, där vi och olika samarbetspartners genomför aktiviteter i ett gemensamt program. Med temat ”Hållbar tillväxt” vill vi inspirera företagare och vi hoppas att det ska bli en viktig mötesplats för regionens företagare, säger Elisabeth Hansson, näringslivschef, Sandvikens kommun.

Just nu är planeringen inför Gävle-Sandviken Företagarvecka i full gång och programmet med aktiviteter släpps under hösten.
Ambitionen är att göra Företagarveckan till ett återkommande arrangemang.

Källa: https://www.gavle.se/