Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö till priset som ska delas ut varje år. Under hösten 2021 kommer en inbjudan till Gävleborna att nominera kandidater till priset och under våren 2022 utses en vinnare.
 – Vi vill fortsätta utveckla vår kommuns arkitekturarbete. I ett Gävle som växer behövs många goda exempel. Ett sätt är att lyfta fram väl genomförda projekt genom priset och premiera byggherre och arkitekt gemensamt, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt vid Gävle kommun.

Det offentliga vill gå före och stimulera till hög arkitektonisk kvalitet genom att uppmuntra kommunkoncern, näringsliv, och enskilda att följa efter.

Arkitekturpriset ska väcka intresse för att arkitektur, form och design bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle och  där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av vår gemensamma livsmiljö.

För att öka förståelsen och ge gestaltad livsmiljö en betydande roll i Gävles planering och utveckling antog kommunfullmäktige 2020  en Arkitekturpolicy – Gestaltad livsmiljö.

Antagna riktlinjer
Det finns antagna riktlinjer för hur arkitekturpriset när det gäller jury, bedömning, kriterier och utdelning av pris. Ordförande i juryn är Kommunstyrelsens ordförande, övriga är representanter för näringsliv, tjänstepersoner,  representanter för att få en ökad relevans hos branschens olika aktörer och i samhället.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2020 att priserna Nybyggnadspriset, Byggteknikpriset, Byggnadsvårdspriset och Tillgänglighetspriset upphör att gälla. Priser har inte delats ut på många år då de är resurskrävande och inte längre relevanta. Dessa tidigare prisers olika aspekter ryms i det nya arkitekturpriset.

Källa: https://www.gavle.se/